Dyslexiebehandeling


Als uit onderzoek naar voren is gekomen dat uw kind dyslexie heeft, dan kan er bij Bloom een behandeling worden gestart gericht op spelling en lezen. Er wordt aan de hand van het onderzoek bepaald op welk niveau het kind presteert en hoe groot de achterstand is. Hierna worden in sessies van ongeveer 45 minuten samen met het kind aan verschillende doelen gewerkt om de achterstand te verkleinen.

Na elke sessie krijgt het kind huiswerk mee om thuis of op school te oefenen. Hulp van ouders of leerkracht is hierbij nodig. De dyslexiebehandeling is een traject waar enige tijd in gaat zitten en kan alleen slagen als zowel het kind als ouders gemotiveerd zijn om beter te willen lezen en spellen.

 

Neem contact op