Dyslexieonderzoek


Spellen en lezen, het ene kind pakt dit heel vlot op, bij het andere kind kan dit heel moeizaam gaan. Dit kan wijzen op dyslexie, maar dit hoeft natuurlijk niet. Kinderen bij wie het vermoeden van dyslexie bestaat, zullen door school extra ondersteund worden. Als er ondanks extra begeleiding een (ernstige) achterstand zichtbaar is, dan kunt u een onderzoek naar dyslexie laten uitvoeren.

Voor ouders, maar vooral voor het kind is het fijn om te weten waar de lees- en/of spellingsproblemen vandaan komen. Bloom kan zowel een dyslexie screening test, als een geheel dyslexieonderzoek (dit is inclusief een intelligentietest) uitvoeren. Alle onderzoeken zijn inclusief intake, diagnostiek, uitwerking, advies en rapportage. Bloom streeft ernaar om binnen 2 weken na het onderzoek het advies en rapportage aan ouders te overhandigen.

Als uit onderzoek naar voren is gekomen dat uw kind dyslexie heeft, dan kan er bij Bloom een behandeling worden gestart gericht op zowel spelling als lezen. Er wordt aan de hand van het onderzoek bepaald op welk niveau het kind presteert en hoe groot de achterstand is. Voor meer informatie over behandeling van dyslexie, zie kopje behandeling.

 

Neem contact op