Intelligentieonderzoek


Voor kinderen of jongeren is het belangrijk dat zij op het juiste niveau onderwijs krijgen. Hierbij is het van belang dat ze voldoende uitdaging krijgen vanuit school, maar ook vanuit thuis. Ouders willen graag dat hun kind presteert naar zijn of haar mogelijkheden. Een intelligentieonderzoek kan enerzijds verheldering geven in wat uw kind goed aan kan en anderzijds kan het duidelijkheid geven in waar uw kind juist tegenaan kan lopen in het dagelijkse leven. Aan de hand van de resultaten van het intelligentieonderzoek krijgt u advies over de aanpak thuis en op school die het beste past bij het intelligentieniveau van uw kind.

onderzoekBloom gebruikt voor kinderen van zes tot en met zestien jaar de WISC-III. Dit is een goed genormeerde intelligentietest met dertien onderdelen. De WISC-III geeft een uitgebreid beeld over de opbouw van de intelligentie, de sterke en zwakke capaciteiten en een IQ-score.

Er wordt onder andere gekeken naar verbaal begrip, logisch redeneren en ruimtelijk inzicht. Alle onderzoeken zijn inclusief intake, diagnostiek, uitwerking, advies en rapportage.

Bloom streeft ernaar om binnen 2 weken na het onderzoek het advies en rapportage aan ouders te overhandigen.

 

Neem contact op