Observatie


Bloom kan door middel van een observatie thuis en/of in de klas een beschrijving weergeven van het gedrag van een kind. Er wordt gekeken naar opvallendheden van het kind, sociale vaardigheden, positie in de groep of in het gezin, etc. Uit een observatie kan naar voren komen op welke gebieden het belangrijk is om nader onderzoek te doen of begeleiding te gaan geven aan het kind. Ook wordt er gekeken hoe een ouder of leerkracht goed kan inspelen op de behoeftes van het kind.

 

Neem contact op