Persoonlijkheid


Met behulp van verschillende vragenlijsten over gedrag en emoties wordt geprobeerd een indruk te krijgen van de persoonlijkheid van uw kind. Ook andere vormen van onderzoek waaronder een gesprek kunnen deel uitmaken van dit onderzoek. De duur en de te onderzoeken onderwerpen zijn afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van uw kind. Het kan gaan om angst, sociale contacten, stemming, interesses, zelfbeeld en dergelijke. Dit onderzoek wordt in twee delen afgenomen en duurt in totaal twee tot tweeënhalf uur.

 

Neem contact op