Sociale Vaardigheid


Een sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen die problemen ervaren in het sociale contact met andere kinderen of volwassenen. Vaak reageren kinderen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden op een manier die niet zo handig is in sociale situaties. Bijvoorbeeld snel ruzie maken, onvoldoende voor zichzelf opkomen, moeite hebben met het maken en behouden van vriendjes en vriendinnetjes, gepest worden of zelf pesten, zich onzeker voelen, erg de baas spelen of te veel aan volwassenen hangen.

 

Tijdens de training leer je via oefeningen en rollenspellen nieuwe vaardigheden die je kunt toepassen in sociale situaties. Ook krijg je opdrachten mee naar huis, want oefening baart kunst!

 

De training

–          Ouderbijeenkomst (informatie over de training en tips voor ouders)

–          Groepsbijeenkomsten (10 bijeenkomsten van ongeveer 1.5 uur)

–          Individuele begeleiding kan ook in overleg

 

Neem contact op