Tarieven


Onderzoek

Een standaard IQ-test bedraagt €299,- bij Bloom praktijk. De kosten voor een dyslexie screening test bedragen €175,- en een geheel dyslexieonderzoek bedraagt  €475.  Alle onderzoeken zijn inclusief intake, diagnostiek, uitwerking, advies, rapportage en btw.

Bij persoonlijkheidsonderzoeken en observaties hanteert Bloom het uurtarief van €37,50 inclusief btw.

 

Behandeling

Bloom hanteert voor een consult van ongeveer één uur €37,50 inclusief btw. Wanneer een gemaakte afspraak niet minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd, is Bloom genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast, hierover ontvangt u schriftelijk bericht.

 

Training

De totale kosten van elke training moeten 3 dagen voor de start van desbetreffende training voldaan zijn om te kunnen starten. Onderstaande prijzen zijn inclusief materiaal en btw.

–          Faalangstreductietraining in groepsverband: €375,-

–          Sociale vaardigheidstraining: €345,-

 

Zorgverzekeraar

Bloom werkt niet middels contracten met zorgverzekeraars.

 

Neem contact op